ست پافر لوییز سبز و شال

از نمونه کالکشن جدید پاییزه و زمستانه مزون بنیکو می باشد.

پافر لوییز سبز

  • این پافر دارای پشم شیشه و آسترکشی شده است
  • قد آن ۸۰ می باشد
  • فری سایز

شال کرم

  • جنس این شال از نخ بامبو است
  • از روی سر لیز نمی خورد